poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Schemat Waszego Boskiego Ja

Lanello 
 


Są 3 postacie przedstawione na obrazie, do których 
będziemy się odwoływali jako do górnej figury, środkowej figury i dolnej figury. 

Górna figura, to Jestem Obecnością, JESTEM KTÓRY JESTEM. Bóg zindywidualizowany dla każdego syna i córki płomienia.  Boska Monada składa się z JESTEM Obecnością otoczoną (pierścieniami koloru światła), która obejmuje ciało przyczynowe (casual body). Jest to ciało Pierwszej Przyczyny, jakie zawiera w sobie ludzki "skarb złożony w niebie" - doskonałe prace, doskonałe myśli i uczucia, doskonałe słowa - energie, które wstąpiły z planu akcji w czasie i przestrzeni jako wynik ludzkiego, właściwego ćwiczenia wolnej woli i właściwej kwalifikacji strumienia życia, jaki pochodzi z serca Obecności i schodzi do poziomu Ja CHRYSTUSA (christ self). 

Środkowa postać na obrazie jest mediatorem między 
Bogiem, a człowiekiem zwanym Ja Chrystusa (christ self) lub świadomością Chrystusa. Odnosi się również do niego jako do Wyższego Ciała Mentalnego (higher mental body). 

Ja Chrystusa (christ self) osłania niższe ja, które składa się z duszy ewoluującej poprzez 4
poziomy Materii w czterech niższych ciałach odpowiadających poziomom ziemi, powietrza, 
ognia i wody, tj.w ciele eterycznym, ciele mentalnym, ciele emocjonalnym i ciele fizycznym.

Trzy figury obrazu odpowiadają Trójcy Ojca (górna postać) Syna (środkowa postać) i 

Ducha Świętego (dolna postać), którym ewoluująca dusza zamierza stać się, a dla którego
ciało jest świątynią . Dolna figura jest nietrwałym aspektem bytu, który staje się trwały poprzez rytuał
wniebowstąpienia . Wniebowstąpienie jest procesem w trakcie którego 
dolna figura - zrównoważywszy swą karmę i spełniwszy boski plan - łączy się najpierw ze świadomością Chrystusa, a następnie z żywą obecnością 

JESTEM, KTÓRY JESTEM . 
Gdy tylko wniebowstąpienie (asension) ma miejsce, dusza, zniszczalny aspekt bytu,
staje się niezniszczalnym, stałym atomem w ciele Boga.
Obraz twego Boskiego Ja (your divine self) jest więc diagramem ciebie - 
przeszłego, teraźniejszego i przyszłego .


Dolna postać przedstawia ludzkość ewoluującą na poziomie Materii. 

Oto jak powinieneś widzieć samego siebie stojącego w fioletowym płomieniuktóry wywołujesz w imię Jestem Obecnością i w imię Chrystusa, celem oczyszczenia swych 4 dolnych ciał w przygotowaniu do rytuału alchemicznego związku - złączenia twej duszy z Duchem , Jestem Obecnością w odpowiedzi na twe wezwania/prośbę (call). 
Jest to pole ognistej ochrony podtrzymywane w Duchu i w Materii dla przypieczętowania 
tożsamości zwyciężającego . 
Potrójny płomień w sercu jest iskrą życia kierowaną od Jestem Obecnością poprzez Ja CHRYSTUSA (christ self) i zakotwiczoną na poziomie eterycznym w czakrze serca dla ewolucji duszy w Materii. Również zwany płomieniem Chrystusa potrójny płomień jest iskrą ludzkiej boskości (divinity), potencjałem jego Bóstwa (Godhood).

Kryształowy sznur jest strumieniem światła, które schodzi z serca Jestem Obecnością

poprzez Ja Chrystusa (christ self), następnie do 4 dolnych ciał, aby podtrzymać duszy pojazdy ekspresji w czasie i przestrzeni. To poprzez ten sznur energia Obecności płynie, wchodząc w istotę człowieka poprzez czubek głowy i dostarczając energię dla pulsacji potrójnego płomienia i fizycznego bicia serca. Kiedy runda inkarnacji duszy w formie Materii jest spełniona, JESTEM Obecnością wycofuje kryształowy sznur, potrójny płomień powraca 
do poziomu Chrystusa, a energie 4 niższych ciał wracają do im odpowiednich poziomów.

Gołębica Ducha Świętego schodząca z serca Ojca jest pokazana powyżej głowy 
Chrystusa. Kiedy indywidualny człowiek, jako dolna postać, staje się świadomością Chrystusa, tak jak to zrobił Chrystus, zejście Ducha Świętego ma miejsce, a słowa Ojca, JESTEM Obecnością, są wypowiedziane; "To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem." (Św.Mat 3) 


 

Wielkie Białe Bractwo

Kim Są i Jaki Jest Ich Cel 
Wielu, którzy czytają te przekazy od Wielkiego Białego Bractwa jest chętnych dowiedzieć się trochę więcej o niewidzialnym Bractwie skupiającym te dusze, które służą Wielkiemu Białemu Światłu.
Choć jest wiele stopni i wiele poziomów duchowego osiągnięcia w tym Bractwie, wszyscy w nim są jednym w oczach Boga.

Dziś, gdy oglądacie się dokoła, bardzo mało zdaje się wskazywać na braterstwo, jak było to nauczane przez Mistrzów i Inicjowanych w przeszłości.
Uczyli ludzkość życia z ducha, w grzeczności, tolerancji i miłości. 

Ci Mędrcy nauczali również , że człowiek powinien dać swemu bratu dar wolności życia, 
wolności myśli, wolności wyboru, ponieważ wiedzieli, że prawda jest zaszczepiona w każdym ludzkim sercu.
Wiedzieli, że jeśli ludzie mają wolność, duch całej ludzkości w końcu dotrze do 
prawdy i rozpozna Boga Ojca jako siłę, która jest źródłem całego życia - Siłę, która jest środkiem kręgu i piastą koła - Siłę, która jest twórcza i wieczna. 


Wielkie Białe Bractwo istniało zawsze odkąd pierwsi Ludzie-Bogowie przybyli na te ziemię na początku czasu.
Pracowali, aby dźwignąć ludzką świadomość z ciemności do światła, aby rozwinąć moc ducha w każdym jednym sercu i w ten sposób zachować zrozumienie Prawa Życia.

Bywały czasy, kiedy ci Bracia byli prześladowani, paleni na stosie, torturowani. Niektórzy byli przegnani w odległe zakątki Ziemi, inni zmuszani do schronienia się pod ziemią.

Gdy ich nauki były obalane i odrzucane, opuścili plan ziemski, ale nie odsunęli się całkowicie od swoich braci-ludzi; jedynie czekali na bardziej sprzyjające czasy zanim powrócą, by prowadzić dalej swą pracę. 

Wielkie Białe Bractwo może swobodnie występować w fizycznym wcieleniu 
lub poza nim (be incarnate or discarnate). Upoważnili swych młodszych braci do tworzenia małych Lóż w pewnych przygotowanych miejscach, do uzdrawiania chorego, do niesienia pociechy duszom 

w rozterce. W dawnych czasach znani byli jako Mędrcy, Mędrcy Wschodu, jako Mistrzowie.
Przebywali na Ziemi, aby dopomóc ludziom w odnalezieniu światła i okazywaniu go w ich życiu codziennym. Już dłużej nie potrzebują ponownie się rodzić, odkąd przezwyciężyli wszelkie ograniczenia ciała. W tym czasie kryzysu na Ziemi przybliżają się w coraz większej liczbie aby dopomóc 
swym braciom ludziom i w ten sposób zapobiec kompletnej destrukcji świata ludzi. 


Podkreślamy ten fakt, że oni nie potrzebują przywdziewać stroju ciała fizycznego, o ile sami się na to nie zdecydują, tak jak to zrobił 
Mistrz Jezus. 

Wiara chrześcijańska, tak jak nauczana przez Mistrza Jezusa, była Dawną Mądrością, która była znana Ludziom-Bogom od początku czasu. Jego narodziny, Jego dzieciństwo, Jego wiek dojrzały, agonia Ogrójca, jego śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie były odzwierciedleniem największej przypowieści, jaka była kiedykolwiek znana - pełnego spełnienia nauk Dawnej Mądrości. 
Jezus przyszedł nauczać ludzkość, że nie ma śmierci i że życie jest wieczne i niezniszczalne, że wszelkie dobro w człowieku trwa, podczas gdy zło zanika w miarę jak człowiek kontynuuje swe ziemski podróże. 

Wam umiłowani ziemscy bracia, powiedzielibyśmy, że w każdym są pewne dary znane dawnym mędrcom, ale kiedy ludzie popadają w materializm - jak to pokazał Upadek -
duchowe sprawy zaczynają być zapomniane. Ale powiemy, że pewnego dnia ludzkość znów się zwróci do spraw duchowych i 
zaprzestanie czcić Złotego Cielca i przebywać pod namiotami Mamony. W tym dniu niszczycielskie wynalazki nie będą dłużej dzierżyły władzy. Wszystkie rzeczy poczęte w umyśle człowieka będą konstruktywne i służyły dobru jego braci przynosząc pokój na Ziemi i życzliwość dla wszystkich. 


My z Białego Bractwa przebywaliśmy wielokrotnie na planie materii, który wy zamieszkujecie, doświadczywszy tego wszystkiego, co ludzkie życie daje każdemu - każdy smutek i każdą 
radość. Możemy zrozumieć wszystkie wasze problemy i wejść we wszystkie wasze plany. Pragniemy dopomóc wam na waszej ścieżce życia, umiłowani bracia, bo wiemy, że są one czasem trudne. 


Możecie mnie zapytać: "Azraelu , jaka jest Twoja narodowość ?".
A moja odpowiedź : Jestem istotą duchową . I tak jak wy jesteście duchowymi istotami, moi bracia, ale ja już dłużej nie pozostaję w ciele. Zakończyłem wszystkie ziemskie życia i 
stąd mam szersze, rozleglejsze spojrzenie. Nie mam narodowości, ale jeśli tego chcę, mogę być Europejczykiem, Hindusem czy Chińczykiem. Mogę przybrać kształt każdej narodowości, jaką sobie wybieram, dostosowując jedną z moich wielu inkarnacji z moich licznych żyć na ziemi. 

Jestem jednym z Inicjowanych Wielkiej Białej Loży na wysokościach, Mistrzem której jest sam Jezus. 
Chciałbym odcisnąć w waszej świadomości, moi bracia, że żadna Dusza nie może kontaktować się z Grupą, gdzie nauki Wielkiego Białego Bractwa są dawane, bez otrzymywania pomocy i
indywidualnego przewodnictwa od samego Bractwa. Ich nauki były przekazywane poprzez
wieki w każdej szkole tajemnic Wschodu.

Jednym z dawnych symboli Bractwa jest sześcioramienna gwiazda. 
Ta gwiazda jest symbolem miłości Bożej; jest to również symbol braterstwa. Aby utworzyć tę gwiazdę dwa trójkąty są przeplecione - jeden jest skierowany do góry, a drugi do dołu. 

Trójkąt skierowany do góry jest powstającym dążeniem ludzkości; trójkąt skierowany do dołu symbolizuje Boskie Światło schodzące na Ziemię.
Ta sześcioramienna gwiazda jest jednym z najstarszych znanych symboli .

Jest to gwiazda, za którą szli Mędrcy, kiedy znaleźli Dzieciątko. 
Jest to Gwiazda Chrystusa świecąca na niebiosach w Jego narodziny.
Ta gwiazda symbolizuje duszę człowieka, podnoszącą się w świadomości w kierunku niewidzialnego, Boskiej świadomości schodzącej - 
ducha prawdziwego braterstwa 

między Chrystusem, a człowiekiem.

W duchowo rozwiniętym człowieku każda wibracja fizycznego ciała staje się odmieniona, a ciało staje się podniesione albo ueterycznione.

Od czasu do czasu możecie spotkać takiego kogoś, kto sprawia wrażenie, że promieniuje światłem, którego twarz świeci z pięknem wyrazu, jaki nie jesteście w stanie określić słowami, ale które czujecie. Oczy są wypełnione iluminacją i, z tą mistyczną cechą znajdowaną jedynie w połączeniu z wewnętrzną duchowością, jaka świeci poprzez wzrok, otwarte do Światła ponad ludzkimi sprawami. Możecie spotkać taką duszę tylko raz, ale spotkanie nigdy
nie będzie zapomniane, wpływ pozostanie przy was i może mieć trwały efekt na wasze własne rozwijanie się.

To może być jeden z tych Wielkich, który przyjmuje wcielenia dla określonego celu; jeden, którego pobyt na tej planecie może trwać krótko....rozwinięta dusza, która osiągnęła bardzo wysoki stopień duchowego życia przezwyciężywszy ostatniego wroga - śmierć.

Jesteście potrzebni, umiłowani bracia, wasza pomoc jest potrzebna, nigdy o tym nie zapominajcie

Jest teraz czas dla was, abyście się ofiarowali, wasze serca i wszystko co macie, w służbę Wielkiemu Białemu Bractwu. W tej służbie miłość i doskonały pokój będą panowały
w sercach i życiach każdego.